Commit c08e40e7 authored by Turnhout, M.C. van's avatar Turnhout, M.C. van
Browse files

final ani results, lets analyse

parent 224da70b
2, 1.000000e-03, 3.899408, 10.258484, 4.000690, 4.000959, 0.090222, 0.106588, 0.016803, 0.012910, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.631645, 5.305195, 4.001238, 4.001821, 0.172411, 0.207278, 0.033003, 0.026559, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.277235, 3.732777, 4.001595, 4.002523, 0.242332, 0.297061, 0.047201, 0.040660, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.904035, 2.982235, 4.001774, 4.003075, 0.300392, 0.375938, 0.059659, 0.055255, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.558583, 2.558613, 4.001822, 4.003514, 0.349472, 0.446177, 0.070804, 0.069978, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.303302, 2.303302, 4.001747, 4.003849, 0.389842, 0.507710, 0.081264, 0.084960, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 2.102164, 2.102164, 4.001605, 4.004120, 0.425508, 0.564011, 0.091150, 0.099449, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.948103, 1.948103, 4.001407, 4.004336, 0.457205, 0.615660, 0.100718, 0.113385, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.826939, 1.826939, 4.001168, 4.004509, 0.485945, 0.663566, 0.110075, 0.126644, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.729667, 1.729667, 4.000896, 4.004645, 0.512408, 0.708372, 0.119275, 0.139172, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.649273, 1.649273, 4.000600, 4.004749, 0.537099, 0.750573, 0.128342, 0.150983, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.581610, 1.581610, 4.000285, 4.004830, 0.560360, 0.790639, 0.137302, 0.162065, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.523629, 1.523629, 3.999954, 4.004887, 0.582495, 0.828858, 0.146152, 0.172516, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.473527, 1.473527, 3.999610, 4.004924, 0.603578, 0.865337, 0.154882, 0.182349, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.429389, 1.429389, 3.999254, 4.004942, 0.623788, 0.900326, 0.163501, 0.191628, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.390133, 1.390133, 3.998888, 4.004945, 0.643235, 0.934251, 0.172074, 0.200193, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.355613, 1.355613, 3.998512, 4.004927, 0.661842, 0.966204, 0.180389, 0.208696, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.323643, 1.323643, 3.998134, 4.004905, 0.680161, 0.997904, 0.188743, 0.216571, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 1.299544, 1.299544, 3.997745, 4.004864, 0.697674, 1.028080, 0.196927, 0.224136, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.328957, 1.328957, 3.997353, 4.004815, 0.714824, 1.057637, 0.205058, 0.231330, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.360170, 1.360170, 3.996954, 4.004754, 0.731444, 1.086271, 0.213104, 0.238193, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, 1.391556, 1.391556, 3.996551, 4.004683, 0.747640, 1.114120, 0.221075, 0.244791, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, 1.421758, 1.421758, 3.996143, 4.004601, 0.763374, 1.141164, 0.228974, 0.251110, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, 1.451251, 1.451251, 3.995731, 4.004512, 0.778822, 1.167683, 0.236828, 0.257194, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, 1.478277, 1.478277, 3.995316, 4.004414, 0.793909, 1.193566, 0.244635, 0.263048, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, NaN, 1000.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.777251, 6.861401, 4.000402, 4.001063, 0.124399, 0.154538, 0.017978, 0.041528, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 3.336765, 3.906441, 4.000284, 4.001935, 0.207009, 0.277493, 0.033926, 0.088991, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 3.102483, 3.324699, 4.000131, 4.002284, 0.240939, 0.331105, 0.042656, 0.109171, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 2.474418, 2.474418, 3.999475, 4.003092, 0.326558, 0.472143, 0.073472, 0.156303, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 2.319090, 2.319090, 3.999216, 4.003301, 0.351396, 0.514158, 0.085032, 0.168578, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 2.190292, 2.190292, 3.998943, 4.003486, 0.374830, 0.554129, 0.097133, 0.179577, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 2.079841, 2.079841, 3.998662, 4.003651, 0.397181, 0.592403, 0.109787, 0.189529, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.986543, 1.986543, 3.998366, 4.003791, 0.417924, 0.628467, 0.123210, 0.198399, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.904673, 1.904673, 3.998068, 4.003916, 0.437784, 0.663111, 0.137584, 0.206420, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.834977, 1.834977, 3.997769, 4.004026, 0.456419, 0.696252, 0.153643, 0.213313, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.776561, 1.776561, 3.997481, 4.004118, 0.474455, 0.727417, 0.171017, 0.219447, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.732430, 1.732430, 3.997231, 4.004195, 0.496133, 0.756279, 0.180834, 0.223707, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.808685, 1.808685, 3.997924, 4.004278, 0.567390, 0.792757, 0.180807, 0.212758, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.815398, 1.815398, 3.997762, 4.004396, 0.629379, 0.870100, 0.197390, 0.223736, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, 1.834793, 1.834793, 3.997563, 4.004435, 0.665880, 0.919205, 0.210280, 0.231743, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, 1.842766, 1.842766, 3.997414, 4.004455, 0.684192, 0.944707, 0.216514, 0.236478, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.871843, 9.078884, 4.000970, 4.001555, 0.091792, 0.126820, 0.025431, 0.023478, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.543246, 4.747391, 4.001719, 4.002867, 0.176412, 0.242971, 0.048966, 0.044460, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.127195, 3.375053, 4.002247, 4.003936, 0.249435, 0.345837, 0.070382, 0.063603, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.710800, 2.725220, 4.002585, 4.004801, 0.311733, 0.436508, 0.089753, 0.081183, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.384898, 2.384898, 4.002773, 4.005502, 0.365329, 0.517052, 0.107417, 0.097408, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 1.953680, 1.953680, 4.002835, 4.006554, 0.453932, 0.655385, 0.138964, 0.126349, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.813355, 1.813355, 4.002754, 4.006950, 0.491642, 0.716003, 0.153345, 0.139249, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.704767, 1.704767, 4.002620, 4.007280, 0.526142, 0.772205, 0.167026, 0.151216, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.617770, 1.617770, 4.002441, 4.007551, 0.557933, 0.824488, 0.180067, 0.162358, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.545450, 1.545450, 4.002232, 4.007785, 0.587942, 0.874188, 0.192729, 0.172736, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.485021, 1.485021, 4.001993, 4.007974, 0.616072, 0.920967, 0.204909, 0.182492, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.433279, 1.433279, 4.001727, 4.008129, 0.642653, 0.965370, 0.216721, 0.191622, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.429205, 1.429205, 4.001441, 4.008252, 0.667902, 1.007670, 0.228205, 0.200210, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.460806, 1.460806, 4.001136, 4.008348, 0.692072, 1.048268, 0.239427, 0.208301, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.495707, 1.495707, 4.000817, 4.008421, 0.715306, 1.087254, 0.250387, 0.216029, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.531788, 1.531788, 4.000483, 4.008471, 0.737635, 1.124806, 0.261138, 0.223336, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.566188, 1.566188, 4.000133, 4.008497, 0.758989, 1.160787, 0.271675, 0.230250, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 1.597811, 1.597811, 3.999775, 4.008509, 0.779838, 1.195887, 0.282071, 0.236889, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.624799, 1.624799, 3.999409, 4.008506, 0.800224, 1.230192, 0.292345, 0.243269, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.647418, 1.647418, 3.999029, 4.008481, 0.819673, 1.262985, 0.302463, 0.249318, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.807420, 7.387924, 4.001395, 4.001980, 0.117624, 0.155269, 0.031256, 0.021828, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.346310, 3.936481, 4.002430, 4.003537, 0.221892, 0.291829, 0.058406, 0.040372, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 2.807144, 2.845955, 4.003130, 4.004723, 0.308672, 0.408732, 0.081911, 0.057359, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.365081, 2.365081, 4.003567, 4.005625, 0.380721, 0.509236, 0.102324, 0.073263, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.055689, 2.055689, 4.003812, 4.006315, 0.441645, 0.597127, 0.120371, 0.088309, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 1.847180, 1.847180, 4.003915, 4.006849, 0.494309, 0.675392, 0.136631, 0.102555, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 1.698456, 1.698456, 4.003912, 4.007263, 0.540760, 0.746188, 0.151541, 0.115998, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.585643, 1.585643, 4.003828, 4.007583, 0.582472, 0.811011, 0.165384, 0.128711, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.497631, 1.497631, 4.003676, 4.007821, 0.620310, 0.870703, 0.178317, 0.140727, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.425606, 1.425606, 4.003479, 4.008005, 0.655531, 0.927003, 0.190708, 0.152019, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.366232, 1.366232, 4.003235, 4.008129, 0.688122, 0.979539, 0.202452, 0.162701, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.315349, 1.315349, 4.002956, 4.008210, 0.718822, 1.029364, 0.213748, 0.172814, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.272503, 1.272503, 4.002641, 4.008238, 0.747433, 1.075984, 0.224488, 0.182389, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.265003, 1.265003, 4.002312, 4.008254, 0.775458, 1.121802, 0.235154, 0.191571, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.310868, 1.310868, 4.001947, 4.008214, 0.801391, 1.164344, 0.245257, 0.200183, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.357517, 1.357517, 4.001574, 4.008168, 0.827125, 1.206566, 0.255333, 0.208559, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.399218, 1.399218, 4.001178, 4.008087, 0.851611, 1.246834, 0.265077, 0.216497, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.435773, 1.435773, 4.000761, 4.007978, 0.875065, 1.285517, 0.274602, 0.224006, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.952868, 15.017033, 4.000322, 4.001017, 0.045271, 0.076469, 0.018020, 0.032269, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.815388, 7.548046, 4.000545, 4.001974, 0.092059, 0.152707, 0.038649, 0.059789, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.611953, 5.164814, 4.000724, 4.002863, 0.138234, 0.226049, 0.057513, 0.083188, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 3.374962, 4.030418, 4.000866, 4.003677, 0.183073, 0.295343, 0.074239, 0.102665, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 3.132889, 3.386974, 4.000982, 4.004414, 0.226300, 0.360168, 0.089280, 0.118690, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.905828, 2.984905, 4.001088, 4.005081, 0.268589, 0.420528, 0.101274, 0.131824, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 2.704583, 2.717876, 4.001197, 4.005686, 0.309178, 0.476798, 0.112391, 0.142717, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 2.533006, 2.533006, 4.001310, 4.006236, 0.347596, 0.529428, 0.123414, 0.152082, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 2.391331, 2.391331, 4.001420, 4.006738, 0.383590, 0.578915, 0.134594, 0.160373, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 2.277517, 2.277517, 4.001521, 4.007198, 0.418063, 0.625657, 0.143447, 0.167942, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 2.189406, 2.189406, 4.001608, 4.007619, 0.450345, 0.669842, 0.152276, 0.174940, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 2.123283, 2.123283, 4.001682, 4.008012, 0.480751, 0.712128, 0.161374, 0.181400, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 2.076247, 2.076247, 4.001742, 4.008375, 0.509435, 0.752417, 0.170564, 0.187507, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 2.045998, 2.045998, 4.001789, 4.008706, 0.536399, 0.790560, 0.179710, 0.193234, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 2.028828, 2.028828, 4.001824, 4.009012, 0.561965, 0.827049, 0.188831, 0.198634, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 2.020537, 2.020537, 4.001850, 4.009312, 0.586952, 0.863078, 0.197989, 0.203847, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 2.022129, 2.022129, 4.001865, 4.009582, 0.610514, 0.897157, 0.206962, 0.208771, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 2.030323, 2.030323, 4.001871, 4.009831, 0.632977, 0.929773, 0.215791, 0.213459, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 2.041446, 2.041446, 4.001868, 4.010076, 0.655295, 0.962327, 0.224465, 0.218118, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 2.056720, 2.056720, 4.001860, 4.010293, 0.676040, 0.992724, 0.232880, 0.222289, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.949471, 14.501667, 4.000208, 4.000618, 0.055951, 0.074510, 0.011225, 0.024755, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.807437, 7.388306, 4.000335, 4.001245, 0.107440, 0.147714, 0.022946, 0.049487, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.600961, 5.091000, 4.000395, 4.001825, 0.154515, 0.216787, 0.034657, 0.072198, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 3.361611, 3.985882, 4.000391, 4.002342, 0.196825, 0.280853, 0.046702, 0.092584, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 3.114589, 3.349113, 4.000326, 4.002796, 0.234756, 0.339986, 0.059176, 0.110715, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.875139, 2.939796, 4.000214, 4.003197, 0.269206, 0.394976, 0.072140, 0.126799, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 2.654793, 2.660847, 4.000063, 4.003548, 0.300537, 0.446072, 0.085607, 0.141057, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 2.461757, 2.461757, 3.999883, 4.003861, 0.329526, 0.494052, 0.099597, 0.153758, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 2.306234, 2.306234, 3.999681, 4.004138, 0.356430, 0.539189, 0.114223, 0.165070, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 2.177994, 2.177994, 3.999463, 4.004385, 0.381473, 0.581717, 0.129687, 0.175139, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 2.070292, 2.070292, 3.999235, 4.004605, 0.404921, 0.621925, 0.146267, 0.184048, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.979621, 1.979621, 3.999006, 4.004799, 0.428280, 0.659800, 0.160624, 0.191762, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.904413, 1.904413, 3.998794, 4.004972, 0.453387, 0.695337, 0.170020, 0.198045, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.848183, 1.848183, 3.998652, 4.005123, 0.481893, 0.727890, 0.173944, 0.202090, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.814026, 1.814026, 3.998670, 4.005254, 0.513674, 0.757288, 0.175934, 0.203059, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.805362, 1.805362, 3.998693, 4.005370, 0.543792, 0.786273, 0.174861, 0.206040, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.800912, 1.800912, 3.998642, 4.005568, 0.592148, 0.844005, 0.187791, 0.213432, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.810388, 1.810388, 3.998478, 4.005726, 0.634364, 0.900412, 0.204134, 0.222294, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.827657, 1.827657, 3.998413, 4.005783, 0.654241, 0.926235, 0.209895, 0.225708, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, 1.842795, 1.842795, 3.998314, 4.005833, 0.673893, 0.952334, 0.215169, 0.229735, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, 1.860091, 1.860091, 3.998206, 4.005875, 0.692793, 0.977798, 0.220662, 0.233692, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, 1.877783, 1.877783, 3.998091, 4.005908, 0.710991, 1.002577, 0.226329, 0.237629, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, 1.896571, 1.896571, 3.997971, 4.005932, 0.728669, 1.027034, 0.232198, 0.241342, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.993165, 39.492989, 4.000114, 4.000620, 0.019895, 0.025377, 0.019892, 0.035821, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.973049, 19.874191, 4.000392, 4.001346, 0.044165, 0.052915, 0.039264, 0.062851, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.938473, 13.136387, 4.000753, 4.002066, 0.067569, 0.083585, 0.053719, 0.085324, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 3.887941, 9.715176, 4.001131, 4.002751, 0.091289, 0.117318, 0.064664, 0.104034, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 3.821050, 7.668209, 4.001505, 4.003395, 0.115899, 0.153527, 0.073783, 0.119681, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 3.739059, 6.330013, 4.001868, 4.004010, 0.141568, 0.191521, 0.081953, 0.132891, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 3.644944, 5.406570, 4.002217, 4.004605, 0.167830, 0.230586, 0.090042, 0.144165, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 3.542220, 4.741955, 4.002551, 4.005187, 0.194822, 0.270262, 0.097532, 0.153920, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 3.436349, 4.255009, 4.002870, 4.005752, 0.221379, 0.309692, 0.105577, 0.162444, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 3.330601, 3.887463, 4.003176, 4.006304, 0.247779, 0.348773, 0.113473, 0.170001, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 3.228988, 3.606701, 4.003470, 4.006837, 0.273455, 0.387032, 0.121754, 0.176791, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 3.048462, 3.221321, 4.004028, 4.007847, 0.321979, 0.460312, 0.139507, 0.188562, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 2.970849, 3.086758, 4.004293, 4.008331, 0.345573, 0.495700, 0.147755, 0.193744, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 2.903045, 2.980804, 4.004550, 4.008795, 0.368364, 0.529919, 0.156022, 0.198606, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 2.847188, 2.900314, 4.004800, 4.009236, 0.389738, 0.562339, 0.164277, 0.203046, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 2.754552, 2.778435, 4.005263, 4.010083, 0.432103, 0.625516, 0.180988, 0.212206, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 2.728003, 2.745819, 4.005506, 4.010479, 0.450428, 0.654499, 0.188761, 0.215169, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 2.703118, 2.716160, 4.005729, 4.010866, 0.469429, 0.683309, 0.196439, 0.218822, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 2.684243, 2.694225, 4.005947, 4.011241, 0.487864, 0.711212, 0.203845, 0.222321, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.894328, 10.006905, 4.000733, 4.000952, 0.094678, 0.108323, 0.016355, 0.011080, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.613061, 5.172443, 4.001321, 4.001804, 0.181166, 0.210775, 0.032200, 0.022789, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.241958, 3.639412, 4.001706, 4.002488, 0.254526, 0.301939, 0.045938, 0.034890, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.852752, 2.908039, 4.001899, 4.003016, 0.314981, 0.381789, 0.057809, 0.047761, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.505409, 2.505409, 4.001939, 4.003420, 0.364758, 0.451948, 0.068309, 0.061415, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.245525, 2.245525, 4.001866, 4.003731, 0.406393, 0.514293, 0.077911, 0.075552, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 2.050108, 2.050108, 4.001711, 4.003972, 0.442054, 0.570461, 0.086964, 0.089785, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.902440, 1.902440, 4.001497, 4.004158, 0.473386, 0.621772, 0.095704, 0.103777, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.786930, 1.786930, 4.001239, 4.004301, 0.501542, 0.669172, 0.104256, 0.117275, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.693288, 1.693288, 4.000950, 4.004409, 0.527371, 0.713472, 0.112704, 0.130174, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.616295, 1.616295, 4.000636, 4.004487, 0.551379, 0.755123, 0.121061, 0.142399, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.551152, 1.551152, 4.000304, 4.004541, 0.574002, 0.794627, 0.129352, 0.153955, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.495596, 1.495596, 3.999955, 4.004568, 0.595372, 0.832004, 0.137540, 0.164863, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.447001, 1.447001, 3.999596, 4.004585, 0.615937, 0.868135, 0.145692, 0.175120, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.404134, 1.404134, 3.999225, 4.004580, 0.635616, 0.902651, 0.153748, 0.184818, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.366365, 1.366365, 3.998846, 4.004560, 0.654596, 0.935856, 0.161704, 0.194018, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.332136, 1.332136, 3.998458, 4.004525, 0.672881, 0.967822, 0.169568, 0.202718, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.302303, 1.302303, 3.998060, 4.004471, 0.690404, 0.998413, 0.177298, 0.210962, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 1.273581, 1.273581, 3.997661, 4.004415, 0.707721, 1.028567, 0.185018, 0.218838, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.251389, 1.251389, 3.997257, 4.004347, 0.724590, 1.057830, 0.192639, 0.226388, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.283488, 1.283488, 3.996846, 4.004267, 0.740906, 1.086109, 0.200162, 0.233583, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, 1.317285, 1.317285, 3.996430, 4.004177, 0.756831, 1.114160, 0.207734, 0.240106, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, 1.348881, 1.348881, 3.996010, 4.004076, 0.772316, 1.140493, 0.215013, 0.247033, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, 1.379600, 1.379600, 3.995588, 4.003970, 0.787574, 1.166744, 0.222310, 0.253435, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, 1.408362, 1.408362, 3.995163, 4.003857, 0.802511, 1.192384, 0.229543, 0.259626, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.882409, 9.481907, 4.000989, 4.001891, 0.076994, 0.125216, 0.030217, 0.033755, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.575317, 4.929829, 4.001759, 4.003508, 0.152450, 0.241650, 0.058426, 0.061794, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.185384, 3.502274, 4.002339, 4.004887, 0.219796, 0.346744, 0.085131, 0.085422, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.800043, 2.836609, 4.002753, 4.006057, 0.278886, 0.440762, 0.110216, 0.105402, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.244851, 2.244851, 4.003213, 4.007920, 0.377398, 0.601636, 0.156201, 0.137383, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 2.062121, 2.062121, 4.003311, 4.008672, 0.419226, 0.671334, 0.177548, 0.150444, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.915606, 1.915606, 4.003347, 4.009334, 0.457449, 0.735510, 0.197894, 0.162003, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.800895, 1.800895, 4.003335, 4.009919, 0.493509, 0.794875, 0.215373, 0.172340, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.760096, 1.760096, 4.003290, 4.010449, 0.528111, 0.850732, 0.230742, 0.181662, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.754213, 1.754213, 4.003214, 4.010921, 0.561116, 0.902987, 0.244279, 0.190110, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.767511, 1.767511, 4.003117, 4.011347, 0.593262, 0.952323, 0.255468, 0.197808, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.792571, 1.792571, 4.003005, 4.011734, 0.624197, 0.999254, 0.265828, 0.204751, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.822667, 1.822667, 4.002882, 4.012084, 0.654034, 1.043793, 0.275703, 0.211334, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.854085, 1.854085, 4.002752, 4.012405, 0.682847, 1.086536, 0.285319, 0.217310, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.883484, 1.883484, 4.002619, 4.012697, 0.710681, 1.127516, 0.294854, 0.222882, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.839677, 8.107281, 4.001188, 4.001753, 0.106014, 0.141495, 0.028203, 0.021710, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.443205, 4.282379, 4.002088, 4.003177, 0.201532, 0.268254, 0.053382, 0.040795, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 2.961103, 3.070927, 4.002708, 4.004294, 0.282298, 0.378463, 0.075634, 0.058370, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.519606, 2.519606, 4.003099, 4.005165, 0.350011, 0.474148, 0.095256, 0.074778, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.200889, 2.200889, 4.003317, 4.005848, 0.407605, 0.558358, 0.112802, 0.090218, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 1.969356, 1.969356, 4.003404, 4.006390, 0.457518, 0.633574, 0.128751, 0.104757, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 1.804836, 1.804836, 4.003394, 4.006822, 0.501631, 0.701725, 0.143462, 0.118441, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.681026, 1.681026, 4.003310, 4.007168, 0.541319, 0.764259, 0.157215, 0.131305, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.584852, 1.584852, 4.003166, 4.007443, 0.577488, 0.822130, 0.170186, 0.143386, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.506515, 1.506515, 4.002975, 4.007661, 0.610875, 0.876179, 0.182531, 0.154731, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.442018, 1.442018, 4.002746, 4.007830, 0.642015, 0.926989, 0.194343, 0.165435, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.387897, 1.387897, 4.002482, 4.007951, 0.671032, 0.974669, 0.205647, 0.175485, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.340451, 1.340451, 4.002197, 4.008046, 0.698887, 1.020572, 0.216677, 0.185054, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.309383, 1.309383, 4.001885, 4.008102, 0.725130, 1.063996, 0.227304, 0.194071, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.349784, 1.349784, 4.001546, 4.008123, 0.749845, 1.105094, 0.237568, 0.202528, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.391647, 1.391647, 4.001204, 4.008136, 0.774398, 1.145729, 0.247737, 0.210815, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.432731, 1.432731, 4.000840, 4.008118, 0.797674, 1.184393, 0.257598, 0.218618, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.469651, 1.469651, 4.000456, 4.008073, 0.819823, 1.221290, 0.267206, 0.225983, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 1.502881, 1.502881, 4.000068, 4.008019, 0.841819, 1.257784, 0.276708, 0.233211, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.529767, 1.529767, 3.999664, 4.007941, 0.862942, 1.292932, 0.286016, 0.240057, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.930767, 12.380123, 4.000374, 4.000632, 0.072909, 0.086293, 0.011499, 0.016263, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.745472, 6.410885, 4.000626, 4.001259, 0.136354, 0.168567, 0.023091, 0.035741, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.495879, 4.510212, 4.000736, 4.001803, 0.189199, 0.242005, 0.033162, 0.056212, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 3.225622, 3.598309, 4.000724, 4.002258, 0.233065, 0.306957, 0.042612, 0.076517, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.960053, 3.069210, 4.000622, 4.002635, 0.270406, 0.365069, 0.051994, 0.095686, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.711028, 2.725506, 4.000462, 4.002957, 0.303319, 0.418123, 0.061682, 0.113273, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 2.492689, 2.492689, 4.000259, 4.003233, 0.333075, 0.467257, 0.071744, 0.129191, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 2.317342, 2.317342, 4.000032, 4.003476, 0.360711, 0.513482, 0.082197, 0.143743, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 2.175377, 2.175377, 3.999772, 4.003680, 0.386037, 0.556608, 0.092854, 0.156552, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 2.054207, 2.054207, 3.999499, 4.003860, 0.410048, 0.597674, 0.103781, 0.168343, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.860143, 1.860143, 3.998912, 4.004152, 0.454353, 0.674019, 0.126243, 0.188956, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.783737, 1.783737, 3.998602, 4.004266, 0.474889, 0.709595, 0.137782, 0.198032, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.718657, 1.718657, 3.998287, 4.004366, 0.494551, 0.743822, 0.149629, 0.206354, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.663205, 1.663205, 3.997959, 4.004437, 0.512975, 0.775956, 0.161746, 0.214193, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.613179, 1.613179, 3.997640, 4.004517, 0.531372, 0.808105, 0.174449, 0.221209, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.570613, 1.570613, 3.997312, 4.004571, 0.548510, 0.838310, 0.187871, 0.227692, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.536223, 1.536223, 3.996989, 4.004615, 0.565127, 0.867436, 0.202018, 0.233675, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.564017, 1.564017, 3.996382, 4.004670, 0.601272, 0.921689, 0.222143, 0.243145, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.596423, 1.596423, 3.996181, 4.004684, 0.624019, 0.945472, 0.226705, 0.245036, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, 1.728754, 1.728754, 3.996431, 4.004681, 0.709299, 1.007275, 0.216059, 0.243534, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, 1.755971, 1.755971, 3.996350, 4.004660, 0.728531, 1.029539, 0.220705, 0.246353, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.851817, 8.436775, 4.001077, 4.001460, 0.107810, 0.132636, 0.023722, 0.015389, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.479306, 4.434872, 4.001901, 4.002659, 0.204337, 0.252619, 0.044915, 0.029661, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.015022, 3.161430, 4.002458, 4.003588, 0.285821, 0.357213, 0.063352, 0.043404, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.566126, 2.566338, 4.002792, 4.004293, 0.353841, 0.448072, 0.079421, 0.056812, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.231277, 2.231277, 4.002956, 4.004829, 0.411248, 0.527930, 0.093668, 0.070011, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 1.993358, 1.993358, 4.002992, 4.005236, 0.460474, 0.599093, 0.106559, 0.082983, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 1.823605, 1.823605, 4.002933, 4.005546, 0.503556, 0.663486, 0.118418, 0.095667, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.695815, 1.695815, 4.002800, 4.005779, 0.541894, 0.722421, 0.129489, 0.107992, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.595605, 1.595605, 4.002611, 4.005952, 0.576574, 0.776995, 0.139961, 0.119886, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.514638, 1.514638, 4.002377, 4.006074, 0.608320, 0.827848, 0.149931, 0.131331, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.447978, 1.447978, 4.002107, 4.006154, 0.637727, 0.875617, 0.159503, 0.142294, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.391397, 1.391397, 4.001806, 4.006198, 0.665207, 0.920737, 0.168745, 0.152764, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.343301, 1.343301, 4.001477, 4.006203, 0.690854, 0.963102, 0.177609, 0.162774, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.300681, 1.300681, 4.001136, 4.006198, 0.715715, 1.004465, 0.186415, 0.172369, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.263585, 1.263585, 4.000771, 4.006158, 0.739086, 1.043470, 0.194898, 0.181498, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.230633, 1.230633, 4.000394, 4.006100, 0.761616, 1.081143, 0.203218, 0.190273, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.201012, 1.201012, 3.999997, 4.006014, 0.782961, 1.116903, 0.211287, 0.198600, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.219301, 1.219301, 3.999592, 4.005918, 0.803800, 1.151830, 0.219266, 0.206640, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 1.260424, 1.260424, 3.999182, 4.005813, 0.824255, 1.186101, 0.227161, 0.214434, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.299075, 1.299075, 3.998754, 4.005681, 0.843639, 1.218597, 0.234831, 0.221824, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.335340, 1.335340, 3.998323, 4.005544, 0.862839, 1.250742, 0.242446, 0.229036, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, 1.366988, 1.366988, 3.997882, 4.005390, 0.881423, 1.281867, 0.249928, 0.235945, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
2, 1.000000e-03, 3.860058, 8.684349, 4.001029, 4.001494, 0.101256, 0.130470, 0.024509, 0.018555, NaN, NaN
3, 2.000000e-03, 3.505937, 4.557800, 4.001819, 4.002735, 0.192733, 0.248972, 0.046731, 0.035616, NaN, NaN
4, 3.000000e-03, 3.061677, 3.245831, 4.002362, 4.003718, 0.270582, 0.352949, 0.066438, 0.051772, NaN, NaN
5, 4.000000e-03, 2.625962, 2.629185, 4.002694, 4.004484, 0.335997, 0.443685, 0.083870, 0.067177, NaN, NaN
6, 5.000000e-03, 2.296586, 2.296586, 4.002864, 4.005083, 0.391556, 0.523716, 0.099510, 0.081935, NaN, NaN
7, 6.000000e-03, 2.051768, 2.051768, 4.002913, 4.005555, 0.439627, 0.595347, 0.113781, 0.096061, NaN, NaN
8, 7.000000e-03, 1.875678, 1.875678, 4.002868, 4.005927, 0.481881, 0.660173, 0.126982, 0.109514, NaN, NaN
9, 8.000000e-03, 1.743049, 1.743049, 4.002756, 4.006225, 0.519953, 0.719901, 0.139395, 0.122335, NaN, NaN
10, 9.000000e-03, 1.639824, 1.639824, 4.002587, 4.006459, 0.554493, 0.775109, 0.151140, 0.134465, NaN, NaN
11, 1.000000e-02, 1.555923, 1.555923, 4.002373, 4.006640, 0.586309, 0.826670, 0.162353, 0.145942, NaN, NaN
12, 1.100000e-02, 1.487285, 1.487285, 4.002124, 4.006776, 0.615902, 0.875124, 0.173125, 0.156792, NaN, NaN
13, 1.200000e-02, 1.429328, 1.429328, 4.001846, 4.006875, 0.643692, 0.920968, 0.183525, 0.167054, NaN, NaN
14, 1.300000e-02, 1.379935, 1.379935, 4.001542, 4.006943, 0.669895, 0.964761, 0.193663, 0.176508, NaN, NaN
15, 1.400000e-02, 1.336337, 1.336337, 4.001219, 4.006979, 0.694889, 1.006012, 0.203382, 0.186005, NaN, NaN
16, 1.500000e-02, 1.298406, 1.298406, 4.000875, 4.006989, 0.718625, 1.045628, 0.212896, 0.194753, NaN, NaN
17, 1.600000e-02, 1.293476, 1.293476, 4.000518, 4.006979, 0.741553, 1.083935, 0.222222, 0.203116, NaN, NaN
18, 1.700000e-02, 1.331767, 1.331767, 4.000145, 4.006947, 0.763544, 1.120721, 0.231328, 0.211082, NaN, NaN
19, 1.800000e-02, 1.371290, 1.371290, 3.999758, 4.006894, 0.784691, 1.156228, 0.240262, 0.218606, NaN, NaN
20, 1.900000e-02, 1.408307, 1.408307, 3.999365, 4.006829, 0.805373, 1.190720, 0.249017, 0.226008, NaN, NaN
21, 2.000000e-02, 1.442912, 1.442912, 3.998957, 4.006743, 0.825284, 1.224102, 0.257635, 0.232968, NaN, NaN
22, 2.100000e-02, 1.473272, 1.473272, 3.998542, 4.006645, 0.844695, 1.256526, 0.266103, 0.239750, NaN, NaN
23, 2.200000e-02, 1.498525, 1.498525, 3.998118, 4.006532, 0.863641, 1.288243, 0.274466, 0.246229, NaN, NaN
24, 2.300000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
25, 2.400000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
26, 2.500000e-02, -1.000000, -1.000000, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
......@@ -60,7 +60,7 @@
60, 1.523249, 0.434613, 0.588283, 1.750000
61, 0.490043, 0.354048, 0.933633, 1.750000
62, 0.099904, 0.047173, 0.479746, 1.750000
63, 0.080726, 0.000483, 0.891300, 1.750000
63, 0.541111, 0.396336, 0.028078, 1.750000
64, 0.306786, 0.037301, 0.673259, 1.750000
65, 0.066781, 0.357788, 0.643197, 1.750000
66, 1.306458, 0.503295, 0.877830, 1.750000
......@@ -86,3 +86,15 @@
86, 0.829241, 0.139963, 0.038795, 1.750000
87, 0.212979, 0.276459, 0.594477, 1.750000
88, 0.804095, 0.190518, 0.398915, 1.750000
89, 0.997278, 0.191018, 0.624724, 1.750000
90, 1.098125, 0.027439, 0.796973, 1.750000
91, 0.682976, 0.364380, 0.530223, 1.750000
92, 0.752227, 0.329930, 0.138167, 1.750000
93, 0.285565, 0.426454, 0.591042, 1.750000
94, 1.234679, 0.396947, 0.258352, 1.750000
95, 0.833793, 0.136101, 0.915683, 1.750000
96, 1.063687, 0.432548, 0.968736, 1.750000
97, 0.958550, 0.309621, 0.073541, 1.750000
98, 1.167403, 0.447359, 0.695303, 1.750000
99, 1.120659, 0.008532, 0.509436, 1.750000
100, 1.165254, 0.306333, 0.242992, 1.750000
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment